Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Jordebok, 6. Follo 1616-1617 upaginert
0002/0001 Jordebok, 7. Tune og Åbygge 1616-1617 upaginert
0003/0001 Jordebok, 8. Heggen og Frøland 1616-1617 upaginert
0004/0001 Jordebok, 9. Aker 1616-1617 upaginert
0005/0001 Jordebok, 10. Moss 1616-1617 upaginert
0006/0001 Jordebok, 11. Bragernes 1616-1617 upaginert
0007/0001 Revisjonsmerknader 1616-1617 upaginert
0008/0001 Lensregnskap 1617-1618 upaginert
0009/0001 A: Tollregnskap, Tønsberg 1617-1618 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0041
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0041: Akershus len
Lensregnskap nr. 41 /1616 - 1618 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner