Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Landskatt mikkelsmesse: 10. Buskerud og Bragernes 1614 upaginert
0001/0002 Landskatt mikkelsmesse: 11. Idd og Marker len 1614 upaginert
0002/0001 Svar på revisjonsmerknader (2 dokumenter) 1611-1615 upaginert
0002/0002 Revisjonsmerknader (2 dokumenter) 1614-1615 upaginert
0003/0001 Lensregnskap 1615-1616 upaginert
0004/0001 A: Tollregnskap, Tønsberg 1615-1616 upaginert
0005/0001 C: Tollregnskap, Fredrikstad 1615-1616 upaginert
0006/0001 D: Byregnskap, Fredrikstad 1615-1616 upaginert
0006/0002 E: Tollregnskap, Kråkstad 1615-1616 upaginert
0006/0003 K: Tollregnskap, Follo 1615-1615 upaginert
0007/0001 M: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1615-1616 upaginert
0007/0002 N: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1615-1616 upaginert
0008/0001 O: Fogderegnskap, Moss 1615-1616 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0037
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0037: Akershus len
Lensregnskap nr. 37 /1611 - 1616 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner