Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 O: Fogderegnskap, Aker 1614-1615 upaginert
0001/0002 P: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1614-1615 upaginert
0001/0003 Q: Fogderegnskap, Hadeland 1614-1615 upaginert
0002/0001 R: Fogderegnskap, Buskerud og Bragernes 1614-1615 upaginert
0002/0002 S: Tollregnskap, Hurum og Røyken 1614-1615 upaginert
0002/0003 T: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1614-1615 upaginert
0003/0001 V: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1614-1615 upaginert
0004/0001 W: Regnskap for kongens sager i Aker 1614-1615 upaginert
0004/0002 Utgiftsvedlegg 1-14 (lønn til gesellene ved jernverket) 1614-1615 upaginert
0005/0001 Ekstrakt av fogderegnskapene 1614-1615 upaginert
0005/0002 Ekstrakt av lensregnskapet 1614-1615 upaginert
0006/0001 Landskatt mikkelsmesse: 1. Aker 1614 upaginert
0006/0002 Landskatt mikkelsmesse: 2. Follo 1614 upaginert
0007/0001 Landskatt mikkelsmesse: 3. Moss 1614 upaginert
0007/0002 Landskatt mikkelsmesse: 4. Heggen og Frøland 1614 upaginert
0008/0001 Landskatt mikkelsmesse: 6. Gudbrandsdalen 1614 upaginert
0008/0002 Landskatt mikkelsmesse: 7. Hadeland 1614 upaginert
0009/0001 Landskatt mikkelsmesse: 9. Romerike og Solør 1614 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0036
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0036: Akershus len
Lensregnskap nr. 36 /1614 - 1615 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner