Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 [G:Tollregnskap, Oslo]: 1613-1614 upaginert
0001/0002 H: Byregnskap, Oslo 1613-1614 upaginert
0002/0001 I: Fogderegnskap, Follo 1613-1614 upaginert
0002/0002 K: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1613-1614 upaginert
0002/0003 Gørvelgods, Hedmark 1613-1614 upaginert
0003/0001 L: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1613-1614 upaginert
0003/0002 [M: Fogderegnskap, Nedre Romerike mangler]: 1613-1614 upaginert
0004/0001 N: Fogderegnskap, Moss 1613-1613 upaginert
0005/0001 O: Fogderegnskap, Aker 1613-1614 upaginert
0005/0002 P: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1613-1614 upaginert
0005/0003 Q: Fogderegnskap, Hadeland 1613-1614 upaginert
0006/0001 R: Fogderegnskap, Buskerud og Bragernes 1613-1614 upaginert
0006/0002 S: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1613-1614 upaginert
0007/0001 T: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1613-1614 upaginert
0008/0001 V: Regnskap for kongens sager i Aker 1613-1614 upaginert
0008/0002 Ekstrakt av lensregnskapet 1613-1614 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0033
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0033: Akershus len
Lensregnskap nr. 33 /1613 - 1614 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner