Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Landskatt mikkelsmesse:29. Nedre Romerike 1612 upaginert
0002/0001 Landskatt mikkelsmesse: 30. Bragernes og Buskerud 1612 upaginert
0002/0002 Landskatt mikkelsmesse: 32. Tønsberg len 1612 upaginert
0003/0001 Ekstrakt av manntallene på landskatt mikkelsmesse 1612 upaginert
0003/0002 Ekstrakt av manntallene på landskatt 1611 og 1612 1611-1612 upaginert
0003/0003 Knektepenger: 40. Hadeland 1612-1613 upaginert
0004/0001 Revisjonsmerknader 1608-1613 upaginert
0004/0002 Revisjonsmerknader (2 dokumenter) 1612-1613 upaginert
0004/0003 Revisjonsmerknader til landskattene mikkelsmesse 1611 og 1612 (2 dokumenter) 1611-1612 upaginert
0005/0001 Lensregnskap 1613-1614 upaginert
0006/0001 A: Tollregnskap, Tønsberg 1613-1614 upaginert
0006/0002 B: Byregnskap, Tønsberg 1613-1614 upaginert
0007/0001 C: Tollregnskap, Fredrikstad 1613-1614 upaginert
0007/0002 D: Byregnskap, Fredrikstad 1613-1614 upaginert
0007/0003 E: Tollregnskap, Kråkstad 1613-1614 upaginert
0007/0004 F: Tollregnskap, Onsøy 1613-1614 upaginert
0008/0001 G: Tollregnskap, Oslo 1613-1614 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0032
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0032: Akershus len
Lensregnskap nr. 32 /1608 - 1614 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner