Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 R: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1611-1612 upaginert
0001/0002 S: Regnskap for kongens sager i Aker 1611-1612 upaginert
0002/0001 Utgiftsvedlegg 1-31 (jernhyttene i Akershus len) 1611-1612 upaginert
0003/0001 Utgiftsvedlegg 1-26 (bygging på Akershus) 1611-1612 upaginert
0004/0001 Utgiftsvedlegg A med ekstrakt (soldatrulle juni 1611 - februar 1613), og 1-9 (innkjøpte varer)1611 1611-1612 upaginert
0005/0001 Ekstrakt av lensregnskapet 1/5 1610 - 1/5 1612 1610-1612 upaginert
0005/0002 4 dokumenter uten nummer, gjelder inventar og mannskap på 5 skjøttbåter 1612 upaginert
0006/0001 Landskatt mikkelsmesse: 1. Aker 1611 upaginert
0006/0002 Landskatt mikkelsmesse: 2. Follo 1611 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0028
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0028: Akershus len
Lensregnskap nr. 28 /1610 - 1612 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner