Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Jordebok, Akershus len 1604-1605 upaginert
0002/0001 Bygningsskatt påske: 2. Romerike 1604 upaginert
0003/0001 Bygningsskatt påske: 3. Lier, Hurum og Røyken 1604 upaginert
0003/0002 Bygningsskatt påske: 4. Buskerud 1604 upaginert
0003/0003 Bygningsskatt påske: 5. Hadeland 1604 upaginert
0004/0001 Bygningsskatt påske: 6. Hedmark og Østerdalen 1604 upaginert
0004/0002 Bygningsskatt påske: 7. Gudbrandsdalen 1604 upaginert
0004/0003 Bygningsskatt påske: 9. Lista len 1604 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0019
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0019: Akershus len
Lensregnskap nr. 19 /1604 - 1605 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner