Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Ekstrakt av lensregnskapet 1602-1603 upaginert
0002/0001 Bygningsskatt påske: 6. Hedmark og Østerdalen 1602 upaginert
0003/0001 Bygningsskatt påske: 9. Lista len 1602 upaginert
0003/0002 Bygningsskatt påske: 11. Nedenes len og Råbyggelag 1602 upaginert
0003/0003 Bygningsskatt påske: 12. Telemark 1602 upaginert
0004/0001 Ekstrakt av manntallene 1-23, med regnskap for bygging på Akershus 18/4 1602 - 16/4 1603 1602-1603 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0015
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0015: Akershus len
Lensregnskap nr. 15 /1602 - 1603 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner