Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Bygningsskatt jonsok: 1. Romerike og Solør 1594 upaginert
0001/0002 Bygningsskatt jonsok: 2. Hedmark og Østerdalen 1594 upaginert
0002/0001 Bygningsskatt jonsok: 3. Gudbrandsdalen 1594 upaginert
0002/0002 Bygningsskatt jonsok: 4. Hadeland 1594 upaginert
0002/0003 Bygningsskatt jonsok: 5. Bragernes 1594 upaginert
0003/0001 Bygningsskatt jonsok: 6. Buskerud 1594 upaginert
0003/0002 Bygningsskatt jonsok: 7. Follo 1594 upaginert
0003/0003 Bygningsskatt jonsok: 8. Moss 1594 upaginert
0003/0004 Bygningsskatt jonsok: 9. Verne kloster len 1594 upaginert
0003/0005 Bygningsskatt jonsok: 10. Onsøy len 1594 upaginert
0004/0001 Bygningsskatt jonsok: 11. Tune og Åbygge len 1594 upaginert
0004/0002 Bygningsskatt jonsok: 12. Rakkestad len 1594 upaginert
0004/0003 Bygningsskatt jonsok: 13. Frøland og Heggen len 1594 upaginert
0005/0001 Bygningsskatt jonsok: 14. Brunla og Numedal len 1594 upaginert
0005/0002 Bygningsskatt jonsok: 15. Bamble 1594 upaginert
0006/0001 Bygningsskatt jonsok: 16. Telemark 1594 upaginert
0006/0002 Bygningsskatt jonsok: 17. Lista len 1594 upaginert
0007/0001 Ekstrakt av manntallene 1-17, med regnskap for bygging på Akershus 1594-1595 upaginert
0007/0002 Revisjonsmerknader 1592-1596 upaginert
0007/0003 Revisjonsmerknader 1588-1597 upaginert
0007/0004 Revisjonsmerknader 1596-1597 upaginert
0007/0005 Revisjonsmerknader til regnskaper for bygging på slottet 1593-1597 1593-1597 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0007
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0007: Akershus len
Lensregnskap nr. 7 /1588 - 1597 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner