Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Bygningsskatt jonsok: 4. Bragernes 1593 upaginert
0001/0002 Bygningsskatt jonsok: 5. Buskerud 1593 upaginert
0002/0001 Bygningsskatt jonsok: 6. Follo 1593 upaginert
0002/0002 Bygningsskatt jonsok: 7. Moss 1593 upaginert
0002/0003 Bygningsskatt jonsok: 8. Verne kloster len 1593 upaginert
0002/0004 Bygningsskatt jonsok: 9. Onsøy len 1593 upaginert
0003/0001 Bygningsskatt jonsok: 10. Tune og Åbygge len 1593 upaginert
0003/0002 Bygningsskatt jonsok: 11. Idd og Marker len 1593 upaginert
0003/0003 Bygningsskatt jonsok: 12. Rakkestad len 1593 upaginert
0004/0001 Bygningsskatt jonsok: 13. Frøland og Heggen len 1593 upaginert
0004/0002 Bygningsskatt jonsok: 14. Brunla og Numedal len 1593 upaginert
0004/0003 Bygningsskatt jonsok: 15. Bamble 1593 upaginert
0005/0001 Bygningsskatt jonsok: 16. Telemark 1593 upaginert
0005/0002 Bygningsskatt jonsok: 17. Nedenes len 1593, 1594 og 1595 1593-1595 upaginert
0005/0003 Bygningsskatt jonsok: 18. Råbyggelag 1593, 1594 og 1595 1593-1595 upaginert
0006/0001 Ekstrakt av manntallene 1-18, med regnskap for bygging på Akershus. 1593-1594 upaginert
0007/0001 Jordebok, Hadeland 1595 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0006
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0006: Akershus len
Lensregnskap nr. 6/1593 - 1594 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner