Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549 upaginert
0002/0001 Jordebok over Reins kloster gods og krongods i Inderøy og Romsdal m.m. som fru Ingerd har i len 1550 upaginert
0003/0001 Jordebok over Tautra kloster gods 1550 upaginert
0004/0001 Jordebok over gods som lå til Lavranskirken i Tønsberg 1555, med summariske tiendoppgaver for Brunla len og Tønsberg len 1555, og med oppgave over prostiet i Tønsbergs andre inntekter, utan år 1555 upaginert
0005/0001 Regnskap for Stavanger domkirke 1554-1556 upaginert
0006/0001 Jeronimus Heldts regnskap for inntekter og utgifter ved bergverkene 1540-1541 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0016
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0016: Kirke- og klostergods, kommunegods m.m., 1549-1555; Bergverksregnskap, 1540-1541
Lensregnskap nr. 16 /1540 - 1555 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner