Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Trondheim len:Betalingsruller og brev vedrørende knektene i Trondheim 1564-1566 upaginert
0002/0001 Regnskap for de nordlandske lenene og Finnmark 1566-1567 upaginert
0003/0001 Summarisk oppgave over inntekten av norske len, m.m. 1569-1570 upaginert
0004/0001 Jordebok over Knut Knutsens gods sønnafjells 1519 upaginert
0005/0001 Jordebok over Karl Knutsens gods nordafjells 1520 upaginert
0006/0001 Jordebok over gods som lå til kommunet i Hamar 1540 upaginert
0007/0001 Jordebok over gods som lå til Maria kirke prosti og kommunebord i Oslo 1542 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0015
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0015: Trondheim len, 1564-1566; Nordnorske len, 1566-1567; Alle norske len, 1569-1570; Adelsgods, 1519-1520 Kirke- og klostergods, kommunegods m.m. 1540-1542
Lensregnskap nr. 15 /1519 - 1570 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner