Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Brevbrudd og sakøre av Nordfjord og Sunnmøre 1522 upaginert
0002/0001 Tiendepengeskatt av Sogn, skatterestanser av Senja, Helgeland, Jæren og Dalane, og brevbrudd av Nordhordland 1522 upaginert
0003/0001 Inntekts- og utgiftsregnskap på Bergen kongsgård vinteren 1522-1523 1522-1523 upaginert
0004/0001 Bruddstykke av regnskap på Bergen kongsgård 1523 upaginert
0005/0001 Inventar på Bergen kongsgård m.m. 1524 upaginert
0006/0001 Summarisk regnskap på Bergen kongsgård 1525 upaginert
0007/0001 Notat til regnskapet på Bergen kongsgård 1525: "Fortegnelse paa Summen af en Skat" 1525 upaginert
0008/0001 Kopi av kvittans til Vincents Lunge, 4/3 1529, for to års regnskap på Bergenhus slott og len 1526-1528 upaginert
0009/0001 Kopi av Vincents Lunges oppgave over viss rente av lenene under Bergenhus 1529 upaginert
0010/0001 Bruddstykke av regnskap på Bergenhus 1534-1535 upaginert
0011/0001 Oppgave over utrustning på orlogsskip i Bergenhus len, oppgave over prebendegods som er lagt til presten ved Korskirken, oppgave over årlig bidrag fra slottet som presten nå gir avkall på, og oppgave over proviant m.m. til kongens skip 1557 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0011
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0011: Bergenhus len
Lensregnskap nr. 11 /1522 - 1557 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner