Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
0001/0001 Inntektsregnskap på Akershus slott 1528-1529 upaginert
0002/0001 Utgiftsregnskap på Akershus slott 1528-1529 upaginert
0003/0001 Regnskap for viss og uviss rente på Akershus 1528-1529 upaginert
0004/0001 Dublett av regnskapet for viss og uviss rente på Akershus 1528-1529 upaginert
0005/0001 Summarisk oppgave over årskosten på Akershus 1528-1529 upaginert
0006/0001 Regnskap for landskyld 1529, vissøre og leidang 1528 av Akershus len 1528-1529 upaginert
0007/0001 Proviantregnskap for hertug Christian og hans folk på Akershus slott sommeren 1529 1529 upaginert
0008/0001 Summarisk oppgave over viss rente av de lenene som nå ligger til Akershus 1529 upaginert
0009/0001 Avregning med Mogens Gyldenstjerne for tre års regnskaper på Akershus 1531-1533 upaginert
0010/0001 Smørleidang av Brunla len 1536 upaginert
0011/0001 Smørleidang av Brunla len 1537 upaginert
0012/0001 Akershus lensregnskap 1537-1538 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Ra/L0002
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Ra: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570
L0002: Østnorske len
Lensregnskap nr. 2 /1528 - 1538 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner