Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


12. klasse nr. 9: Provianttakster 1765 4
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1766 8
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1767 12
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1768 16
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1769 18
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1770 22
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1771 26
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1772 30
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1773 34
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1774 38
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1775 42
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1776 46
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1777 50
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1778 54
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1779 58
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1780 62
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1781 66
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1782 70
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1783 74
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1784 78
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1785 82
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1786 86
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1787 90
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1788 94
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1789 98
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1790 102
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1791 104
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1792 108
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1793 112
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1794 116
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1795 119
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1797 123
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1798 127
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1799 129
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1800 130
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1801 134
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1802 136
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1803 138
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1804 139
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1805 143
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1806 144
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1807 147
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1808 150
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1809 153
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1810 156
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1811 160
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1812 163
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1813 166
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1814 174
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1815 179
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1816 183
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1817 186
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1818 190
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1819 193
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1820 196
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1819 197
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1820 198
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1821 202
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1822 205
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1823 209
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1824 213
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1825 217
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1826 219
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1827 221
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1828 223
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1829 225
12. klasse nr. 9: Provianttakster 1830 227
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/PA-0211/1/12/L0021
Lenke til Arkivportalen
PA-0211: Røros kobberverk
1: Røros kobberverk- oppbevart på Statsarkivet i Trondheim
12: Proviantvesenet vedkommende
L0021: 12.20.9 Provianttakster
Annen kilde nr. 21 /1765 - 1824 - - Industri Bergverk og gruvedrift Kobberverk Mat og drikke Privatarkiver Bedriftsarkiver Norges dokumentarv