Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Botsfengslet

Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Vedr. fanger, Karakter-/fangebøker
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 531m-550m 1
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 551m-600m 21
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 601m-650m 71
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 651m-700m 121
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 701m-750m 171
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 751m-800m 221
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 801m-850m 271
Karakter- og fangebok 1908-1909 Nr. 851m-871m 321
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1539/D/Db/Dbb/L0042
Lenke til Arkivportalen
Botsfengslet D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Vedr. fanger
Dbb: Karakter-/fangebøker
L0042: 531m - 871m
Fangeprotokoll nr. 42/24.06.1908 - 09.08.1909 - 531m - 871m Personopplysninger Fanger Statlige arkiver Straffeanstalter og fengsler