Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Botsfengslet

Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Vedr. fanger, Karakter-/fangebøker
Karakter- og fangebok 1858-1860 Nr. 614b-650b 1
Karakter- og fangebok 1858-1860 Nr. 651b-700b 35
Karakter- og fangebok 1858-1860 Nr. 701b-750b 79
Karakter- og fangebok 1858-1860 Nr. 751b-800b 126
Karakter- og fangebok 1858-1860 Nr. 801b-850b 174
Karakter- og fangebok 1858-1860 Nr. 851b-900b 222
Karakter- og fangebok 1858-1860 Nr. 901b-943b 268
Karakter- og fangebok 1858-1860 Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1539/D/Db/Dbb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Botsfengslet D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Vedr. fanger
Dbb: Karakter-/fangebøker
L0006: 614b - 994b
Fangeprotokoll nr. 6 /01.12.1858 - 27.07.1860 - 614b-943b Personopplysninger Fanger Statlige arkiver Straffeanstalter og fengsler