Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etternavnsregister A/Aa 4
Etternavnsregister B 9
Etternavnsregister C 16
Etternavnsregister D 19
Etternavnsregister E 22
Etternavnsregister F 27
Etternavnsregister G 31
Etternavnsregister H 36
Etternavnsregister I-J 44
Etternavnsregister K 52
Etternavnsregister L 59
Etternavnsregister M 66
Etternavnsregister N 71
Etternavnsregister O 76
Etternavnsregister P 79
Etternavnsregister R 84
Etternavnsregister S 89
Etternavnsregister T 101
Etternavnsregister U 104
Etternavnsregister W 105
Etternavnsregister V/W 106
Etternavnsregister Y 110
Etternavnsregister Z 111
Etternavnsregister Ø 113
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1051/C/Cc/L0002
Lenke til Arkivportalen
S-1051: Justisdepartementet, 3. politikontor P3
C: Journaler
Cc: Journaler og registre til statsborgersaker
L0002: Journalregister over statsborgersaker
Fremmedprotokoll nr. 2 /1940 - 1946 - Journalregister over statsborgersaker. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Departementene Politi og lensmenn Innvandring Statsborgerskap