Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Om personregisteret I
Forkortelser III
Kildeinformasjon
Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. Personregister/1548 - 1567 - Personregisteret kan lastes ned som excel-fil fra https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/eldre-historie--1814/lens-og-fogderegnskap-1500-talletca.1810/_/attachment/download/c7b20cca-d7e2-4d2c-a482-ceb0789c4d7d:b0a5a7510fa50894270d98f6c588c248c439b0ac/Personnamnregisteret%20til%20NLR%20som%20rekneark.xlsx Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner