Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Direktoratet for statens skoger

10-serien, Arkivlister og arkivnøkkel til 10-serien
Arkivlister for 10.11-serien Østfold/Akerhus 2
Arkivlister for 10.11-serien Akershus 3
Arkivlister for 10.11-serien Hedmark 9
Arkivlister for 10.11-serien Oppland 86
Arkivlister for 10.11-serien Buskerud 180
Arkivlister for 10.11-serien Vestfold 252
Arkivlister for 10.11-serien Telemark 253
Arkivlister for 10.11-serien Aust-Agder 333
Arkivlister for 10.11-serien Vest-Agder 344
Arkivlister for 10.11-serien Rogaland 352
Arkivlister for 10.11-serien Hordaland 366
Arkivlister for 10.11-serien Sogn og Fjordane 406
Arkivlister for 10.11-serien Møre og Romsdal 455
Arkivlister for 10.11-serien Sør-Trøndelag 479
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1600/2/E/Eg/L0002
Lenke til Arkivportalen
Direktoratet for statens skoger E: 10-serien
Eg: Arkivlister og arkivnøkkel til 10-serien
L0002: Arkivliste for 10.11-serien. Akershus til Sør-Trøndelag fylke. Mappenr. 1 - 925
Annen kilde nr. 2 /1957 - 1992 - - Industri Sagbruk og trelastindustri Landbruk Skogbruk Seterbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene