Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand Mekaniske Verksted

Tegninger, Tegninger og tekniske spesifikasjoner
Byggenr. 225 2
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/0612/G/Ga/L0008
Lenke til Arkivportalen
Kristiansand Mekaniske Verksted G: Tegninger
Ga: Tegninger og tekniske spesifikasjoner
L0008: 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229
Annen kilde nr. 8 - Byggenr. 225. Industri Båter og skip Privatarkiver Bedriftsarkiver