Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Omslag og tittelblad upaginert
Forord III
Innholdsfortegnelse m/ spesialtegn og forkortelser V
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Forside 1
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Kopi av kvittanse for regnskap 1547-1548 3
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Kronens landskyld av alle de len som nå ligger til Steinvikholms slott 6
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Kronens leidang av Trondheim by 18
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Kronens leidang av alle Steinvikholms len 25
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Falkeleier i Steinvikholms len / skipstoll oppebåret i Trondheim 66
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Hvalspekk funnet i Steinvikholms len / landvare og finneskatt i Steinvikholms len 67
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Landvare og finneskatt i Steinvikholms len 68
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Stiftets landskyld av alle Steinvikholms len 73
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Selspekk / hjortevilt / laks 137
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Holms landskyld av Steinvikholms len 138
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Helgeseters landskyld 150
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Katedratikum av alle Steinviksholms len 163
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Offerpenninger oppebåret av kapeller i Trondheims stift 165
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Tiende av alle Steinviksholms len 166
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Kronens sakefall av alle Steinviksholms len 170
Inntektsregnskap for Steinvikholms len 1548-1549 Gårdfestning oppebåret av alle Steinviksholms len 179
Ekstrakt av regnskap for Trondheims len 1557-1558 Forside 183
Ekstrakt av regnskap for Trondheims len 1557-1558 Inntekt 185
Ekstrakt av regnskap for Trondheims len 1557-1558 Utgift 192
Ekstrakt av regnskap for Trondheims len 1557-1558 Rest i slutten av regnskapsåret 202
Ekstrakt av regnskap for Trondheims len 1558-1559 Forside 205
Ekstrakt av regnskap for Trondheims len 1558-1559 Inntekt 207
Ekstrakt av regnskap for Trondheims len 1558-1559 Utgift 217
Skipsskatten av Trondheims len 1557-1559 Forside 229
Skipsskatten av Trondheims len 1557-1559 Inntekt 231
Skipsskatten av Trondheims len 1557-1559 Utgift 333
Skrifter fra Riksarkivet upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. 6/1548 - 1559 - Utgitt 1939 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner