Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Omslag og tittelblad upaginert
Forord III
Innholdsfortegnelse m/ spesialtegn og forkortelser V
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Forside 1
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Rest (inntekt) fra forrige år 3
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Ymse inntekter i penger 4
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Inntekter av fogderier, byer og prostier 8
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Landskyld av jordegods 170
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Ymse inntekter i varer 217
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Utgifter i penger 228
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Kosthold 253
Regnskap for Akershus len 1560-1561 Andre utgifter i varer 279
Skrifter fra Riksarkivet upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. 2/1560 - 1561 - Utgitt 1940 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner