Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Sand sorenskriveri - 2

Notarialforretninger, Lysning og vigsel
Tittelblad 1
Borgerlige vigsler 1944-1950 2-3
Borgerlige vigsler 1951-1960 70-71
Borgerlige vigsler 1961-1967 148-149
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0110/I/Ib/L0532/0005
Lenke til Arkivportalen
Sand sorenskriveri - 2 I: Notarialforretninger
Ib: Lysning og vigsel
L0532: Lysning og vigsel
0005: Vigselbok for Sand sorenskriverembete Vigselsbok (borgerlig) nr. 532.5/1944 - 1967 - - Notarialforretninger Borgerlige vielser Personopplysninger Forlovelse, lysning og ekteskap Statlige arkiver Dommere og skrivere