Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nord-Audnedal sokneprestkontor

Øvrighetsfunksjoner, Fødsels-, vigsels- og dødsfallsregistre
Tittelblad upaginert
Dødsregister 1942-1944 2
Dødsregister 1945 3
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1111-0032/J/Jb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Nord-Audnedal sokneprestkontor J: Øvrighetsfunksjoner
Jb: Fødsels-, vigsels- og dødsfallsregistre
L0006: A-VI-6 - Dødsfallsregister Konsmo
Folkeregister - dødsfallsregister nr. 6 /1942 - 1945 - - Kirkebøker Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken Folkeregister