Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Mandal sokneprestkontor

Øvrighetsfunksjoner, Fødsels-, vigsels- og dødsregistre
Tittelblad upaginert
Dødsregister 1943 1
Dødsregister 1944 2
Dødsregister 1945 3
Løst vedlegg 1945 5
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1111-0030/J/Je/L0006
Lenke til Arkivportalen
Mandal sokneprestkontor J: Øvrighetsfunksjoner
Je: Fødsels-, vigsels- og dødsregistre
L0006: Dødsfallsregister Halse og Harkmark
Folkeregister - dødsfallsregister nr. 6 /1943 - 1945 - - Kirkebøker Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Kirken Folkeregister