Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium

Realistisk ordnede pakkesaker, Ruller
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle 3
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle, marsjferdige musketerer? 5
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle, landvernsrulle? 8
Ukjent regiment Ukjent kp. 1766 Defekt rulle 10
Ukjent regiment Ukjent kp. 31.12.1766 Defekt rulle 12
Ukjent regiment Ukjent kp. 1766 Defekt rulle 14
Ukjent regiment Ukjent kp. 1766 Defekt rulle, ungt mannskap? 16
Ukjent regiment Ukjent kp. 1766 Defekt rulle 19
Ukjent regiment Ukjent kp. 1766 Defekt rulle, ungt mannskap? 21
1. Sønnafjelske nasjonale dragonregiment Liste over utskrevne til Holstein 1759 Liste over utskrevne til Holstein 25
Ukjent regiment Colditz' kp. 1718 Liste over nye rekrutter 29
Ukjent regiment Colditz' kp. 1746 Presentasjonsliste 31
Ukjent regiment kp. Sehesteds kp. 1719 Liste over hester 32
Ukjent regiment ob. Schiørtz' kp. 1659 Rulle 34
Ukjent regiment kp. N. C. Wings kp. 1766 Defekt rulle 44
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Vingerske kp. 1766 Zahlrulle 46
2. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment Etneske og Skånevikske kp. 1766 Zahlrulle 49
Artillerister og gevorbne soldater Liste over soldater med kone og barn som oppholder seg i Aurskog og Blaker prestegjeld 1763 Liste over soldater med kone og barn 53
Ukjent regiment Ukjent kp. 1784 Defekt rulle, marsjferdige musketerer? 55
Ukjent regiment Ukjent kp. 1779 Defekt rulle, landvernsrulle? 59
Ukjent regiment Ukjent kp. 1770 Defekt rulle, landvernsrulle? 61
Ukjent regiment Ukjent kp. 1779 Defekt rulle, landvernsrulle? 63
Ukjent regiment Ukjent kp. ca. 1780 Defekt rulle 65
Nasjonale dragonregiment Østre Hedmarkske distrikt 1779 Hovedlegdsrulle, defekt 67
Ukjent regiment Ukjent kp. ca. 1776 Defekt rulle 69
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Kvamske kp. 1784 Ungt mannskapsrulle, defekt 70
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Nordre Folloske kp. 1784 Grenaderrulle, defekt? 72
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. 1784 Grenaderrulle, defekt? 76
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Hadelandske kp. 1784 Hovedlegdsrulle, defekt? 78
Ukjent regiment Ukjent kp. 1782 Defekt rulle, Marsjferdige musketerer? 80
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. 1782 Defekt rulle, Marsjferdige musketerer? 82
Ukjent regiment Ukjent kp. 1782 Defekt rulle, Marsjferdige musketerer? 84
1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Holmestrandske kp. 1782 Marsjferdige musketerer og grenaderer 86
2. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment oblt. Pritziers kp. 1782 Defekt rulle, Marsjferdige musketerer? 91
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment major Hals kp. 1782 Grenaderrulle, defekt 92
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Surnadalske kp. 1784 Marsjferdige musketerer og grenaderer 93
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Brøskeske kp. 1784 Marsjferdige musketerer og grenaderer 96
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Overhallske kp. 1784 Marsjferdige musketerer og grenaderer 99
Ukjent regiment Ukjent kp. 1784 Defekt rulle 101
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. 1784 Musketerrulle 102
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. 1784 Marsjferdige grenaderer 105
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Romsdalske kp. 1784 Grenaderrulle, defekt? 108
1. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment Telemarkske kp. 1784 Marsjferdige musketerer, defekt rulle? 110
1. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment kp. Suchows kp. kp. 1784 Rulle 111
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Sparbuske kp. 1785 Marsjferdige musketerer og grenaderer 112
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. 1785 Rulle: Underoffiserer, tømmermenn og grenaderer 114
Ukjent regiment Ukjent kp. 1785 Marsjferdige musketerer, defekt rulle? 116
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Vestneske kp. 1785 Grenaderrulle 118
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle 121
Ukjent regiment Ukjent kp. 1766 Ungt mannskapsrulle, defekt? 122
Ukjent regiment Ukjent kp. 1766 Defekt rulle 125
Sønnafjelske dragonregiment oblt. Lützows kp. 1769 Defekt rulle 129
Ukjent regiment lt. Hejdes kp. 1767 Defekt rulle, landvernsrulle? 130
Ukjent regiment Ukjent kp. 1767 Defekt rulle 132
2. Opplandske nasjonale infanteriregiment Landske kp. 1770 Sesjonsrulle, defekt 135
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ukjent kp. 1773 Ungt mannskapsrulle, defekt 136
Ukjent regiment Ukjent kp. 1767 Defekt rulle 137
Nordafjelske gevorbne infanteriregiment Livkp. 1769 Munsterrulle 139
Nordafjelske gevorbne infanteriregiment Bynesiske kp. 1767 Zahlrulle 143
Ukjent regiment Ukjent kp. 1767 Defekt rulle 147
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. 1781 Grenaderrulle 149
Ukjent regiment Ukjent kp. ca. 1780 Defekt rulle 153
2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment Trøgstadske kp. 1781 Grenaderrulle 154
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Marsjferdige musketerer, defekt rulle? 158
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Ungt mannskapsrulle, defekt? 160
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Grenaderrulle, defekt 161
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Marsjferdige musketerer, defekt rulle? 163
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle 165
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Marsjferdige musketerer, defekt rulle? 166
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle, landvernsrulle? 168
Ukjent regiment Vardøhus garnison 1802 Oversendelsesbrev, kvartalslister 170
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle 171
Ukjent regiment 2. Stavangerske kp. 1806 Liste, grenaderer, defekt? 172
Nordafjelske infanteriregiment 1799 Lønning og standkvarterpenger 173
Ukjent regiment Ukjent kp. 1796 Defekt rulle 174
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Størenske kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 176
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 178
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Rennebuske kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 180
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Meldalske kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 182
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 184
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Gangnatske kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 187
Ukjent regiment Ukjent kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap, defekt 189
Ukjent regiment Ukjent kp. 1793 Defekt rulle, landvernsrulle? 191
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Hemneske kp. 1796 Hovedlegdsrulle, ungt mannskap 193
Ukjent regiment Ukjent kp. 1792 Defekt rulle 195
Ukjent regiment Ukjent kp. 1790 Grenaderrulle, defekt? 197
Ukjent regiment Ukjent kp. 1790 Ungt mannskapsrulle, defekt? 199
Ukjent regiment Ukjent kp. 1790 Grenaderrulle, defekt? 200
Ukjent regiment Ukjent kp. 1790 Defekt rulle, landvernsrulle? 201
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Ytterøyske kp. 1790 Marsjferdige musketerer og grenaderer 203
Akerhusiske nasjonale dragonregiment Eidsvoll-Nesiske livkp. 1789 Kompanirulle, defekt 206
Ukjent regiment Ukjent kp. 1789 Defekt rulle 207
Akerhusiske nasjonale dragonregiment Akerske kp. 1789 Kompanirulle, defekt 209
Ukjent regiment Ukjent kp. ukjent år Defekt rulle 210
Akerhusiske nasjonale dragonregiment Ukjent kp. 1789 P.M. 212
1. Opplandske nasjonale infanteriregiment Vestre Hedmarkske kp. 1787 Defekt rulle 214
Nordafjelske gevorbne infanteriregiment 7. musketerkp. 1787 Utbetalt lønn 215
1. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment 3. Vestafjelske kp. 1784 Marsjferdige musketerer, defekt rulle? 216
1. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment 3. Vestafjelske Øvre Telemarkske kp. 1784 Marsjferdige musketerer og grenaderer 217
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Oppdalske kp. 1785 Marsjferdige musketerer 219
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Eresfjordske kp. 1785 Grenaderrulle 222
2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Fanottingske kp. 1785 Grenaderrulle 225
1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Nærøyske kp. 1785 Grenaderrulle 227
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Melhusiske kp. 1785 Grenaderrulle 229
3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment Orkdalske kp. 1785 Rulle 231
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5420/E/Eh/L0001b
Lenke til Arkivportalen
Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium E: Realistisk ordnede pakkesaker
Eh: Ruller
L0001b: Diverse
Militærrulle nr. 1b /1659 - 1807 - Diverse Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret