Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Sunnmøre fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 3
Sunnmøre fogderi Angivelser nr. 3-74 135
Toten fogderi Regnskap 153
Toten fogderi Dokumenter 156
Toten fogderi Anmerkninger 164
Toten fogderi Dokumenter 168
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0050
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0050: Sunnmøre fogderi, Toten fogderi
Formueskatt 1789 nr. 50 /1789 - Sunnmøre fogderi, Toten fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver