Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Sunnhordland og Hardanger fogderi Regnskap 3
Sunnhordland og Hardanger fogderi Dokumenter 16
Sunnhordland og Hardanger fogderi Anmerkninger 38
Sunnhordland og Hardanger fogderi Generalekstrakt 40
Sunnhordland og Hardanger fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 120
Sunnhordland og Hardanger fogderi Angivelser nr. 1-16 (Skånevik, Etne, Fjellberg, Stord og Finnås) 298
Sunnhordland og Hardanger fogderi Angivelser nr. 2-10 (Sund, Tysnes, Strandebarm og Kvinnherad) 306
Sunnhordland og Hardanger fogderi Angivelser nr. 1 (Granvin og Kinsarvik) 309
Sunnmøre fogderi Regnskap 312
Sunnmøre fogderi Dokumenter 320
Sunnmøre fogderi Anmerkninger 321
Sunnmøre fogderi Dokumenter 323
Sunnmøre fogderi Generalekstrakt 331
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0049
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0049: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Sunnmøre fogderi
Formueskatt 1789 nr. 49 /1789 - Sunnhordland og Hardanger fogderi, Sunnmøre fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver