Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Sunn- og Nordfjord fogderi Regnskap 3
Sunn- og Nordfjord fogderi Anmerkninger 12
Sunn- og Nordfjord fogderi Annotasjoner 17
Sunn- og Nordfjord fogderi Dokumenter 20
Sunnfjord Angivelser nr. 1 (Jølster) 30
Sunnfjord Angivelser nr. 1-4 (Førde) 32
Sunnfjord Angivelser nr. 1-4 (Kinn) 40
Sunnfjord Angivelser nr. 1 (Ytre Holmedal) 44
Nordfjord Angivelser nr. 1-7 (Selje) 47
Nordfjord Angivelser nr. 1-6 (Eid) 53
Nordfjord Angivelser nr. 2 (Innvik) 59
Nordfjord Angivelser nr. 1-2 (Gloppen) 61
Sunnfjord Generalekstrakt 66
Sunnfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Jølster) 103
Sunnfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Førde) 121
Sunnfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Kinn) 154
Sunnfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Askvoll) 185
Sunnfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Ytre Holmedal) 208
Sunnfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Indre Holmedal) 233
Nordfjord Generalekstrakt 257
Nordfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Selje) 280
Nordfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Davik) 297
Nordfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Eid) 314
Nordfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Innvik) 334
Nordfjord Manntalls- og skatteprotokoll (Gloppen) 361
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0048
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0048: Sunnfjord og Nordfjord fogderier
Formueskatt 1789 nr. 48 /1789 - Sunnfjord og Nordfjord fogderier Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver