Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Strinda og Selbu fogderi Regnskap 3
Strinda og Selbu fogderi Dokumenter 7
Strinda og Selbu fogderi Anmerkninger 9
Strinda og Selbu fogderi Dokumenter 11
Strinda og Selbu fogderi Generalekstrakt 17
Strinda og Selbu fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 48
Strinda og Selbu fogderi Angivelser nr. 4-71 228
Strømsø Regnskap 248
Strømsø Dokumenter 254
Strømsø Generalekstrakt 255
Strømsø Anmerkninger 260
Strømsø Dokumenter 265
Strømsø Manntalls- og skatteprotokoll 276
Strømsø Angivelser nr. 4-144 354
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0047
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0047: Strinda og Selbu fogderi. Strømsø
Formueskatt 1789 nr. 47 /1789 - Strinda og Selbu fogderi. Strømsø Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver