Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Stjør- og Verdal fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 4
Stjør- og Verdal fogderi Angivelser nr. 1-54 346
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0046
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0046: Stjørdal og Verdal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 46 /1789 - Stjørdal og Verdal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver