Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Solør og Odalen fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 2
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0044
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0044: Solør og Odalen fogderi
Formueskatt 1789 nr. 44 /1789 - Solør og Odalen fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver