Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Skien Regnskap 3
Skien Dokumenter 12
Skien Anmerkninger 44
Skien Generalekstrakt 47
Skien Manntalls- og skatteprotokoll 64
Skien Angivelser nr. 3-195 261
Solør og Odalen fogderi Regnskap 362
Solør og Odalen fogderi Dokumenter 370
Solør og Odalen fogderi Anmerkninger 389
Solør og Odalen fogderi Angivelser nr. 12-97 393
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0043
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0043: Skien, Solør og Odalen fogderi
Formueskatt 1789 nr. 43 /1789 - Skien, Solør og Odalen fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver