Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Senja og Troms fogderi Regnskap 3
Senja og Troms fogderi Dokumenter 7
Senja og Troms fogderi Anmerkninger 17
Senja og Troms fogderi Annotasjoner 50
Senja og Troms fogderi Generalekstrakt 55
Senja og Troms fogderi Manntalls- og skatteprotokoll (Troms) 117
Senja og Troms fogderi Manntalls- og skatteprotokoll (Senja) 263
Senja og Troms fogderi Angivelser nr. 3-34 (Troms) 364
Senja og Troms fogderi Angivelser nr. 36-37 (Senja) 392
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0042
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0042: Senja og Troms fogderi
Formueskatt 1789 nr. 42 /1789 - Senja og Troms fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver