Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Ryfylke fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 3
Råbyggelaget fogderi Regnskap 155
Råbyggelaget fogderi Annotasjoner og kontinuasjonsregnskap 188
Råbyggelaget fogderi Dokumenter 193
Råbyggelaget fogderi Anmerkninger 209
Råbyggelaget fogderi Generalekstrakt 214
Råbyggelaget fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 231
Salten fogderi Regnskap med dokumenter 321
Salten fogderi Anmerkninger 333
Salten fogderi Dokumenter 337
Salten fogderi Angivelser nr. 1-40 390
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0040
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0040: Ryfylke fogderi, Råbyggelaget fogderi, Salten fogderi
Formueskatt 1789 nr. 40 /1789 - Ryfylke fogderi, Råbyggelaget fogderi, Salten fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver