Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Rosendal baroni Regnskap 4
Rosendal baroni Dokumenter 10
Rosendal baroni Anmerkninger 11
Rosendal baroni Generalekstrakt 12
Rosendal baroni Manntalls- og skatteprotokoll 24
Ryfylke fogderi Regnskap 151
Ryfylke fogderi Dokumenter 166
Ryfylke fogderi Annotasjoner 173
Ryfylke fogderi Generalekstrakt 176
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0039
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0039: Rosendal baroni, Ryfylke fogderi
Formueskatt 1789 nr. 39 /1789 - Rosendal baroni, Ryfylke fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver