Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Risør Regnskap 3
Risør Dokumenter 8
Risør Anmerkninger 9
Risør Generalekstrakt 14
Risør Manntalls- og skatteprotokoll 26
Risør Angivelser nr. 2-54 63
Romsdal fogderi Regnskap 170
Romsdal fogderi Dokumenter 175
Romsdal fogderi Anmerkninger 181
Romsdal fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 185
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0038
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0038: (Øster) Risør, Romsdal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 38 /1789 - (Øster) Risør, Romsdal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver