Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Heggen og Frøland Manntalls- og skatteprotokoll 4
Heggen og Frøland Angivelser nr. 1-7 (renum. til nr. 15-21) 111
Ringerike og Hallingdal fogderi Regnskap 125
Ringerike og Hallingdal fogderi Dokumenter 128
Ringerike og Hallingdal fogderi Anmerkninger 172
Ringerike og Hallingdal fogderi Generalekstrakt 180
Ringerike og Hallingdal fogderi Angivelser nr. 20-27 (Haug annekssogn i Norderhov) 271
Ringerike og Hallingdal fogderi Angivelser nr. 2-3 (Hole) 279
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0036
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0036: Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, Ringerike og Hallingdal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 36 /1789 - Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, Ringerike og Hallingdal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver