Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi Regnskap med dokumenter 3
Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi Generalekstrakt 31
Rakkestad Manntalls- og skatteprotokoll 107
Rakkestad Angivelser nr. 1-14 227
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0035
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0035: Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi
Formueskatt 1789 nr. 35 /1789 - Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver