Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Gauldal Manntalls- og skatteprotokoll 3
Gauldal Angivelser nr. 4-43 439
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0034
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0034: Orkdal og Gauldal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 34 /1789 - Orkdal og Gauldal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver