Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Numedal og Sandsvær fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 5
Numedal og Sandsvær fogderi Angivelse nr. 1 100
Orkdal og Gauldal fogderi Regnskap med dokumenter 103
Orkdal og Gauldal fogderi Anmerkninger 144
Orkdal Angivelser nr. 1-73 206
Orkdal Generalekstrakt 225
Gauldal Generalekstrakt 292
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0032
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0032: Numedal og Sandsvær fogderi, Orkdal og Gauldal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 32 /1789 - Numedal og Sandsvær fogderi, Orkdal og Gauldal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver