Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Nordmøre fogderi Regnskap 3
Nordmøre fogderi Dokumenter 7
Nordmøre fogderi Anmerkninger 79
Nordmøre fogderi Dokumenter 85
Nordmøre fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 95
Nordmøre fogderi Angivelser nr. 2-24 280
Numedal og Sandsvær fogderi Regnskap 296
Numedal og Sandsvær fogderi Dokumenter 306
Numedal og Sandsvær fogderi Anmerkninger 336
Numedal og Sandsvær fogderi Generalekstrakt 343
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0031
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0031: Nordmøre fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi
Formueskatt 1789 nr. 31 /1789 - Nordmøre fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver