Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Dokumentliste 7
Identifikasjonspapirer etc. 10
1: Påtegningsark 18
2: Ordre om fengsling 14.5.1945 41
3: Ad forhold 9.4.1940 44
4: Ad angiverier 111
5: Ordre om beslag 18.7.1945 176
6-11 185
12: Sak fra Trondheim politikammer 242
13: Rettsbok 19.6. og 16.10.1945, samt 20.2.1946 248
14: Rettsbok 20.5.1946 257
15-16 260
17: Rettsbøker 1946-1947 264
18-19 279
20-22: Rapporter des. 1946 ved krim.ass. Skaug 284
23: Utbetalingsbilag samt regninger 290
24-29 358
30: Tiltalebeslutning Eidsivating 12.6.1947 439
31: Instrukser angående vaktprotokoll 445
32-42 465
43: Rettsbok 7.10.1948 533
44: Søknad om benådning 566
45-46 611
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0906
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0906: Dnr. 3997
Landssviksaker nr. 906 /1945 - 1948 - Dnr. 3997 Bjørn Østring Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet