Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Dokumentliste 3
Dokumenter fremlagt for retten 6
Frem til 9.4.1940 20
9.4.1940-31.12.1940 110
1941 180
1942 248
1943 307
1944 355
Hagelins redegjørelse 15.10.1945 457
Rettsbok 18.10.1945 545
1945 561
Dokumentliste nr. 1 m/ dokumenter 675
Dokumentliste nr. 2 m/ dokumenter 691
Diverse dokumenter 701
Ankeerklæring til Høyesterett 723
Høyesteretts kjennelse 3.5.1946 731
Vedrørende dødsdommens fullbyrdelse 738
Diverse dokumenter 740
Diverse dokumenter (omslag "Kopi") 745
Hovedutdrag I 802
Tilleggsutdrag I 919
Hovedutdrag II 999
Tilleggsutdrag 1096
Tilleggsutdrag II 1122
Rettsbok for lagmannsrettssak nr. 458/1945 1213
Utdrag i Høyesterettssak S nr. 36/1946 1321
Hagelin til forsvarer i Høyesterett 1561
Hagelins rapport 26.3.1940 i oversettelse 1623
Tiltalebeslutning 1635
Diverse dokumenter 1643
Oversendelse: Inst. for Norsk Historisk Forskning 1706
Mappe III c: Diverse dokumenter 1714
Mappe III b: Diverse dokumenter 1875
Mappe III a: Diverse dokumenter 1951
Mappe IV a: Diverse dokumenter 2241
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138/0001/D/Da/L0107
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138/0001/D/Da/L0108
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138/0001/D/Da/L0109
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138/0001/D/Da/L0110
Lenke til Arkivportalen
Ytterligere arkivreferanser vises ikke. Landssvikarkivet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0107: Dnr. 846
Landssvikssaker nr. 107-110/1945 - 1946 - Dnr. 846 Albert Viljam Hagelin Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver