Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Henlagt til obs.
Vedrørende taushetsplikt 2
Hoveddokumentliste mappe I 3
Diverse dokumenter 5
Dokumentliste 1 Artikler, taler, opprop, oversikter, brev etc. 22
Dokumentliste 2 Aksjonen mot lektorene Tjora og Tvedt 180
Dokumentliste 3 Aktivisering av politiet, nisseluer [...] 202
Dokumentliste 4 Statspolitisaken mot høyesterettsdommer Bonnevie 217
Dokumentliste 5 Jødesaken 364
Dokumentliste 6 Kretsfører Konrad Kroken 391
Dokumentliste 7 Ingeniør Norheims gave til Frontkjemperne 413
Dokumentliste 8 Kjøpmann Nyborgs gave til Frontkjemperkontoret 423
Dokumentliste 10 Undertrykkelse av motstandsbevegelsen 493
Hoveddokumentliste mappe II 659
Innledende dokument 660
Dokumentliste 1 Militær bistand 666
Dokumentliste 2 Virksomhet som kommisarisk statsråd og minister 667
Dokumentliste 3 Henrettelsen av pfm. Gunnar Eilifsen 737
Dokumentliste 4 Henrettelsene på Akershus 8.2.1945 764
Dokumentliste 5 Ulovlige embetshandlinger 780
Dokumentliste 6 Redegjørelse fra Riisnæs, diverse korrespondanse 987
Dokumentliste 7 Reglement for Germanske SS etc. 1167
Dokumentliste mappe III 1204
Dokument 1 Tiltalebeslutning datert 3.10.1945 1205
Dokument 2 Rettsbok datert 16.1.1946 1216
Dokument 3 Utdrag i sak for Eidsivating lagmannsrett 1221
Dokument 4 Utdrag i sak for Eidsivating lagmannsrett 1310
Dokument 5 Tilleggsutdrag i sak for Eidsivating lagmannsrett 1399
Dokumentliste mappe IV 1464
Dokument 1 Tilleggsutdrag i sak for Eidsivating lagmannsrett 1465
Dokument 2 Tilleggsutdrag i sak for Eidsivating lagmannsrett 1530
Dokumentliste mappe V 1591
Dokument 1 Rettspsykiatrisk erklæring 28.10.1946 1592
Dokument 2 Rettsmøter 7.-13.6.1947 ved lagmann Cappelen 1593
Dokument 3 Rettspsykiatrisk erklæring 22.6.1948 1736
Dokument 4 Tiltalebeslutning datert 3.10.1945 1738
Dokument 5 Riisnæs' forklaring og andre dokumenter 1751
Dokument 6 Rettsbok for Eidsivating lagmannsrett 3.6.1947 1808
Dokumentliste mappe VI 1839
Dokument uten nr. Vitnelister og forkynte stevninger 1840
Dokument uten nr. Diverse korrespondanse 1958
Dokumentliste mappe VII 1 2020
Dokumentliste mappe VII 2 2031
Dokumentliste mappe VII 3 2042
Dokumentliste mappe VII 4 2103
Dokumentliste mappe VII 5 2196
Dokumentliste mappe VII 6 2266
Dokumentliste mappe VII 7 2304
Mappe VIII Taler 1941 2384
Mappe IX Taler 1942 2716
Mappe X Taler 1943-1945 3183
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Fra mappe II, dokumentliste 4 3485
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Mappe IV, dokument 2 3491
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Fra mappe I 3618
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Fra mappe II 3641
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Mappe V, dokument 1 3701
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Fra mappe V, dokument 2 3754
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Mappe V, dokument 3 3794
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Fra mappe V, dokument 5 3850
Dokumenter tatt ut ifm tidligere utlån Fra mappe VII 3877
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Di/L0001
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Di/L0002
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Di/L0003
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Di/L0004
Lenke til Arkivportalen
Ytterligere arkivreferanser vises ikke. Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Di: Henlagt til obs.
L0001: Anr. 1559
Landssviksaker nr. 1-6 /1945 - 1947 - Anr. 1559 Sverre Riisnæs. Boks 1-5 (bilde 1-3484) er fritt tilgjengelige. Boks 6 (bilde 3485-3883) inneholder dokumenter med opplysninger hvor taushetsplikten er forlenget til 80 år. Tilgang til disse dokumentene forutsetter innvilget innsyn. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet