Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Trondheim og Strinda politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Vedtak om taushetsplikt 2
Fiskvik-saken Dokumentliste 5
Fiskvik-saken Dokumenter 6
Ålesund-saken Dokumentliste 9
Ålesund-saken Dokumenter 11
Molde-saken Dokumentliste 98
Molde-saken Dokumenter 100
Romsdal-saken Dokumentliste 149
Romsdal-saken Dokumenter 150
Bodø-saken Dokumentliste 173
Bodø-saken Dokumenter 174
Tromsø-saken Oversendingspåskrifter 195
Tromsø-saken Dokumentliste 197
Tromsø-saken Dokumenter 199
Vikna-saken Dokumentliste 230
Vikna-saken Dokumenter 232
Sand-saken Dokumentliste 486
Sand-saken Dokumenter 487
Thingstad-saken Dokumentliste 570
Thingstad-saken Dokumenter 572
Tortur Dokumentliste 638
Tortur Dokumenter 639
Levanger-saken Dokumentliste 750
Levanger-saken Dokumenter 751
Bergen-saken Oversendingspåskrifter 788
Bergen-saken Dokumentliste 791
Bergen-saken Dokumenter 792
Bergen-saken Dokumentliste 832
Bergen-saken Dokumenter 833
Smøla-saken Dokumentliste 850
Smøla-saken Dokumenter 851
Flatanger-saken Dokumentliste 877
Flatanger-saken Dokumenter 878
Morseth-saken Dokumentliste 899
Morseth-saken Dokumenter 901
Carsten Wærdal-saken Dokumentliste 973
Carsten Wærdal-saken Dokumenter 974
Carsten Wærdal-saken Dokumentliste 1002
Carsten Wærdal-saken Dokumenter 1004
Lurøy-saken Dokumentliste 1100
Lurøy-saken Dokumenter 1101
Frøya-saken Dokumentliste 1134
Frøya-saken Dokumenter 1136
Stjørna-saken Dokumentliste 1140
Stjørna-saken Dokumenter 1141
Ørland-saken Dokumentliste 1154
Ørland-saken Dokumenter 1157
Nidaros-saken Dokumentliste 1259
Nidaros-saken Dokumenter 1261
Åsgård Dokumentliste 1299
Åsgård Dokumenter 1301
Lånke-saken Dokumentliste 1334
Lånke-saken Dokumenter 1335
2. Levanger-sak Dokumentliste 1358
2. Levanger-sak Dokumenter 1359
Nordmøre-saken Dokumentliste 1386
Nordmøre-saken Dokumenter 1388
Eitrå-saken Oversendingspåskrifter 1421
Eitrå-saken Dokumentliste 1422
Eitrå-saken Dokumenter 1425
Søvassli-saken Dokumentliste 1482
Søvassli-saken Dokumenter 1483
Hitra-saken Dokumentliste 1490
Hitra-saken Dokumenter 1491
Nypan-saken Dokumentliste 1508
Nypan-saken Dokumenter 1509
Civilorg. Dokumentliste 1541
Civilorg. Dokumenter 1542
Drapene på Svensson, Pevik og Adding Dokumenter og dokumentlister 1551
Drapene i Jonsvannsveien 46 Dokumentliste 1657
Drapene i Jonsvannsveien 46 Dokumenter 1659
Drapene i Jonsvannsveien 46 Dokumentliste 1775
Drapene i Jonsvannsveien 46 Dokumenter 1777
Verdal-saken Dokumentliste 1819
Verdal-saken Dokumenter 1820
London-saken Bind I 1858
London-saken Bind II 2054
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokumentliste 2274
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 1-10 2277
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 11-20 2335
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 21-30 2385
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 31-40 2430
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 41-50 2502
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 51-60 2553
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 61-70 2595
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 71-80 2630
Forklaringer avgitt av Rinnans medarbeidere Dokument nr. 81-92 2660
Diverse rapporter, tiltalebeslutninger m.v. 2690
Øvrige dokumenter, diverse fotografier 3136
Gjenopptakelsessaker 3284
Diverse 3516
Henry Rinnans forklaring 27.1.1946 Fritt tilgjengelig 4587
Diverse 4614
Høyesterettssaker, domsfullbyrdelse etc. Fritt tilgjengelig 4618
Diverse 4650
Tiltalebeslutning og dom mot Henry Rinnan (lagmannsretten) Fritt tilgjengelig 4652
Tiltalebeslutning og dom mot Henry Rinnan (lagmannsretten) 4659
Lagmannsrettens dom Fritt tilgjengelig 4662
Diverse 5040
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-39/D/Da/L0228
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-39/D/Da/L0229
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-39/D/Da/L0230
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-39/D/Da/L0231
Lenke til Arkivportalen
Ytterligere arkivreferanser vises ikke. Landssvikarkivet, Trondheim og Strinda politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0228: Dom 991
Landssviksaker nr. 228-233 /1945 - 1947 - Dom 991 – Oliver Henry Rinnan m.fl. (Rinnan-banden). I Digitalarkivet vises fritt tilgjengelig hovedavhør av Rinnan (s. 4586 ff), dommene mot Rinnan-banden (s. 4616 ff), lagmannsrettens tiltalebeslutning og dom mot Rinnan (s. 4652 ff) og lagmannsrettens dom (s. 4662 ff). Resten av saken kan man få tidsbegrenset tilgang til etter avtale med Arkivverket. Unntak gjelder for et mindre antall dokumenter (s. 741-748, 1859, 1869-1896, 1898-1899, 1942-1968 og 1977-1988) som inneholder opplysninger hvor taushetsplikten er forlenget til 80 år, jf. sak 2008/19130, samt sak 2013/19951. Tilgang til disse dokumentene forutsetter innvilget innsyn. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet