Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Dokumentliste 3
1: Påtegningsdokument 4
1a: Politisk virksomhet i Askim 19
2: Fengslingsordre, ransakning, personalia etc. 60
2a: Utnevningsbrev til minister 270
3: Forhold til Sosialdep.s lover og forordninger 276
4: Partiarbeid 395
5: Bistand og bidrag til frontkjemperne 533
6: Arbeidsinnsatsen 591
7: Politisk forfølgning 1060
8: Rikstrygdeverket 1063
9: Norges Kooperative Landsforening 1150
10: LO og NAF 1187
11: Taler og avisartikler 1443
12: Evakueringen av Finnmark 1478
13: Forskjellige erstatningskrav, lønninger etc. 1829
Diverse 1963
Rettsbok i lagmannsrettssak nr. 350/1946 2058
Utdrag til Høyesterett i straffesak nr. 9/1947 2221
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0818
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0819
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0820
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0818: Dnr. 3802
Landssviksaker nr. 818-820 /1945 - 1947 - Dnr. 3802 Johan Andreas Lippestad Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet