Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Moss folkeregister

FLYTTEPROTOKOLLER
Etternavnsregister A-Ø upaginert
Inn- og utflyttede 1905 1
Inn- og utflyttede 1906 25
Inn- og utflyttede 1907 65
Inn- og utflyttede 1908 108
Inn- og utflyttede 1909 161
Inn- og utflyttede 1910 205
Inn- og utflyttede 1911 246
Inn- og utflyttede 1912 291
Inn- og utflyttede 1913 341
Løse vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10020/J/L0002
Lenke til Arkivportalen
Moss folkeregister J: FLYTTEPROTOKOLLER
L0002: Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune
Flytteprotokoller nr. 2 /1905 - 1913 - Inn- og utflyttede 1905-1913. Med alfabetisk navneregister. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Folkeregister Fattigvesen