Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Moss folkeregister

FLYTTEPROTOKOLLER
Løse vedlegg upaginert
Tittelside 1
Inn- og utflyttede A/Aa 2
Inn- og utflyttede B 22
Inn- og utflyttede B-D 31
Inn- og utflyttede E 36
Inn- og utflyttede F 46
Inn- og utflyttede G 51
Inn- og utflyttede H 57
Inn- og utflyttede I-J 79
Inn- og utflyttede K 105
Inn- og utflyttede L 123
Inn- og utflyttede M 135
Inn- og utflyttede N 146
Inn- og utflyttede O 159
Inn- og utflyttede P 181
Inn- og utflyttede R 194
Inn- og utflyttede S 198
Inn- og utflyttede T 216
Inn- og utflyttede K - fortsetter 221
Inn- og utflyttede U 224
Inn- og utflyttede V/W 225
Inn- og utflyttede L - fortsetter 231
Inn- og utflyttede H - fortsetter 232
Inn- og utflyttede Ø 233
Inn- og utflyttede D - fortsetter / H - fortsetter 234
Inn- og utflyttede V/W - fortsetter 235
Inn- og utflyttede L - fortsetter 236
Inn- og utflyttede H - fortsetter 240
Inn- og utflyttede B - fortsetter 244
Inn- og utflyttede H - fortsetter 247
Autorisasjon upaginert
Løst vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10020/J/L0001
Lenke til Arkivportalen
Moss folkeregister J: FLYTTEPROTOKOLLER
L0001: Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune
Flytteprotokoller nr. 1 /1901 - 1905 - Inn- og utflyttede 1901-1905. Alfabetisk ordnet. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Folkeregister Fattigvesen